1. De Dorpskwis Wervershoof is een spel, waarbij in teamverband antwoorden moeten worden ingevuld en opdrachten moeten worden uitgevoerd.
 2. De organisatie is in handen van Dorpskwis Wervershoof.
 3. De instructies en aanwijzingen van de organisatie worden strikt opgevolgd.
 4. Deelnemers houden zich strikt aan de normale wetgeving.
 5. De organisatie adviseert deelnemende teams uit ongeveer tien deelnemers te laten bestaan, zowel jong als oud. Eén van hen is de teamcaptain. De teamcaptain is tenminste 18 jaar oud. De organisatie kan een maximum aantal deelnemers per team vast stellen. De samenstelling bepaalt het team zelf. Het kan zijn met familie, met collegae, net verenigingen, buurten, noem maar op.
 6. Het team neemt deel vanuit de woning van een der deelnemers van het team.
 7. Leden van de organisatie zijn voor deelname uitgesloten.
 8. Er is in 2023 een maximum van vijftig (50) in te schrijven teams.
 9. De teamcaptain is gedurende het spel bereikbaar.
 10. De communicatie met de organisatie verloopt via de teamcaptain.
 11. Het inschrijfgeld is voor 2023 vastgesteld op 40 euro per team.
 12. Inschrijven kan via een formulier van de website.
 13. Bij de inschrijving wordt de teamnaam vermeld. De organisatie heeft het recht een teamnaam af te keuren. Na betaling wordt de deelname bevestigd. Restitutie is niet mogelijk.
 14. Het spel start op een door de organisatie vastgesteld tijdstip, zo ook de eindtijd. Een kwartier na aanvang worden geen kwisboeken meer uitgereikt. Direct na de eindtijd worden geen kwisboeken meer in ontvangst genomen. Leidend is de klok van de organisatie.
 15. De kwis bestaat uit tien onderdelen. Op een van die onderdelen kunt u een joker inzetten, waarmee voor dat onderdeel dubbele punten worden verdiend.
 16. Lees het boek eerst goed door en verdeel de opdrachten en vragen.
 17. Het kwisboek wordt na aanvang ook online bekend gemaakt.
 18. De organisatie kan bepalen dat een ingevuld vragenformulier op de locatie van de opdracht moet worden afgegeven.
 19. De organisatie kan tijdens een opdracht communicatiemiddelen en andere apparatuur verbieden.
 20. Het kan op bepaalde plaatsen druk zijn. Voorzichtigheid, sportiviteit en respect naar elkaar staan uiteraard centraal.
 21. Onduidelijke of onleesbare antwoorden worden fout gerekend.
 22. Het ingevulde kwisboek moet met alle pagina’s, met uitzondering van die welke op een locatie moeten worden ingeleverd, op de juiste volgorde op een door de organisatie vastgesteld plaats worden ingeleverd.
 23. Tijdens de kwis kunnen leden van de organisatie op bezoek komen.
 24. Op tijd ingeleverde kwisboeken dingen mee naar de prijzen.
 25. De gekozen categorie voor de joker, moet met de joker op de juiste (vermelde) wijze in het kwisboek worden bevestigd. Onjuiste bevestiging levert geen dubbele punten op.
 26. Het team met de meest behaalde punten is de winnaar van de dorpskwis.
 27. De uitslag van de kwis wordt op 2 juli 2023 bekend gemaakt. De organisatie bepaalt de tijd en de plaats.
 28. Bij gelijke beëindiging in de top vijf wordt tijdens de bekendmaking een schattingsvraag gesteld.
 29. De uitslag van de dorpskwis is bindend en staat niet ter discussie. De organisatie bepaalt de antwoorden.
 30. Deelnemers doen mee voor de eeuwige roem. De winnaar ontvangt een wisseltrofee, welke voor een eventuele volgende dorpskwis wordt ingeleverd op de dag van de start van de inschrijving voor de volgende dorpskwis.
 31. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de deelname aan de dorpskwis. Deelname en het uitvoeren van opdrachten is geheel voor eigen risico.
 32. De organisatie bepaalt in situaties waarin het reglement niet voorziet.
 33. Deelnemen betekent dat u akkoord gaat met dit reglement.
 34. Deelnemen betekent dat u toestemming geeft voor het maken van foto’s tijdens activiteiten met betrekking tot de dorpskwis. Deze kunnen worden gebruikt voor publicatie.
 35. U kunt eeuwige dus eeuwige roem winnen. Dat betekent ook, dat winnen niet het belangrijkste is. Het is een evenement waar gezelligheid en verbinding voorop staan.